SZENTANNAI SÁMUEL KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00054

Fejlesztéssel érintett intézmény

Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium – 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Alföldi Agrárszakképzési Centrum

Projekt tartalma

A fejlesztéssel érintett ingatlan Karcag Városi Önkormányzat tulajdonát képezi (Szentannai Sámuel utca 18.; hrsz.: 4815/1), melynek használója a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium.
A Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a gimnáziumi nevelés-oktatás, a szakgimnáziumi nevelés-oktatás, a szakközépiskolai nevelés-oktatás, a kollégiumi ellátás, a felnőttoktatás ás a 2016. szeptember 1. napja előtt megkezdett tanulmányok tekintetében a szakközépiskolai nevelés-oktatás, a szakiskolai nevelés-oktatás. A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai nevelése-oktatása. Jelenleg nappali, esti és levelező tagozaton végezhetők el a tanulmányok az alábbi iskolatípusokon: gimnázium. szakközépiskola, szakiskola, szakgimnázium, szakközépiskola. Az intézménybe maximálisan felvehető gyermek-, tanulólétszám 920 fő, mely az alábbiak szerint oszlik meg: nappali tagozat 600 fő, esti tagozat 140 fő, levelező tagozat 30 fő és kollégium 150 fő.
A fejlesztéssel érintett épületek 1930 és 1969 között épültek. Energiafelhasználásuk jelen állapotban igen magas, a fűtési rendszerek szabályozhatatlanok, az épületszerkezetek a koruk megfelelő építészeti színvonalán készültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működnek, állaguk folyamatosan romlik.
Az épületenergetikai beruházás a csövek, radiátorok cseréjét, melegvízellátás leválasztását a fűtésről, új kazános beépítését, hőszigetelést, fűtéskiváltást, valamint fűtéskorszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A projekt megvalósulása támogatja az Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az iskola környezettudatos energiafelhasználását.
A projekt közvetlen céljai:
Az épület energetikai tényezőinek javítása; szigeteléssel az épület hőtechnikai adottságainak javítása, az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése; hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak való megfelelés; az energiafelhasználás csökkentése; hatékonyabb energiafelhasználás; működési költségek csökkentése; biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény.
A projekt közvetett céljai:
A gazdaságos működtetés elősegítése; a fenntartható fejlődés elősegítése; a projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását; szemléletváltás elősegítése a fenntartható fejlődés területén; éghajlatváltozás mérséklése; energiafüggőség csökkentése.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00054 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
398091347 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

234,20 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2019.04.01.

Projekt kezdő időpontja

2021.12.08.

Projekt tervezett záró időpontja