Rólunk

A BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-t a BMSK Zrt. alapította 2012-ben. Fő feladatunk az épületek energiahatékonysági korszerűsítéseinek támogatása, megújuló energiaforrások alkalmazása.  A működésünk keretét a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program pályázati rendszere adja, hogy a közcélú infrastruktúrákban konzorciumvezetőként támogassuk a kitűzött energiahatékonysági kivitelezések megvalósítását. A BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. a KEHOP-al kapcsolatos feladatokat 2021. január 1-től vette át az NFSI Nonprofit Kft.től, felgyorsítva ezzel a projektek megvalósítását.

Tevékenységünk

Az épületek energetikai szempontú felújítására és megújuló energia alkalmazására a pályázatok keretein belül központi költségvetési szervek, az önkormányzatok tulajdonában álló középületek, továbbá az állami közfeladatot ellátó nonprofit szervezetek épületeinek energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló korszerűsítései lehetségesek.

A támogatható tevékenységek magukban foglalják az épületek hőtechnikai adottságainak javítását, hőveszteségeinek csökkentését, megújuló energiaforrások alkalmazását (elsősorban napelemek, napkollektorok telepítése, biomassza, geotermikus energia hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása), az intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítését, illetve az épületeken belül az épületek energiafelhasználásának csökkentését szolgáló világítási rendszerek korszerűsítését. A nemzetközi tapasztalatok alapján az energiamenedzsment rendszerek alkalmazásával akár 10-15%-os energia-megtakarítást is realizálni lehet a kiválasztott középületekben.

A BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. az energetikai beruházások megvalósításával, alvállalkozóink közreműködésével közel 3000 munkahelyet biztosít az ágazatban dolgozók számára.

A sportoló nemzet filozófiájához kapcsolódik társaságunk feladatainak másik része, amely a sportot, mint a szabadidő hasznos eltöltésének eszközét, annak közösségépítő, egészségmegőrző, munkaképesség fejlesztő hatását népszerűsíti. Ezt a célt szolgálta az Ovis labda program, és az államilag elismert sportakadémiák részére sportegészségügyi, rehabilitációs, teljesítmény-diagnosztikai tárgyi eszközcsomag biztosításának megvalósítása is.