JÁNOSHALMI MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00005 (korábban KEHOP-5.2.2-16-2016-00049)

Fejlesztéssel érintett intézmények

Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Szakaszolással érintett helyszínek:
Jánoshalma, Béke tér 13.
Jánoshalma, Kiserdő tanya 19.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Déli Agrárszakképzési Centrum

Projekt tartalma

A fejlesztéssel érintett épületek (6440 Jánoshalma, Béke tér 13.; hrsz.: 145; 6440 Jánoshalma, Kiserdő tanya 19. hrsz: 0358) a Magyar Állam tulajdonát képezik, melyeknek vagyonkezelője és használója az Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium.
Az Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakgimnáziumi nevelés-oktatás, a szakközépiskolai nevelés-oktatás, valamint a 2016. szeptember 1. napja előtt megkezdett tanulmányok tekintetében a szakközépiskolai nevelés-oktatás és a szakiskolai nevelés-oktatás, a felnőttoktatás, a felnőttképzés és kollégiumi ellátás. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, oktatása. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése, oktatása. Köznevelési Hídprogram és Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás, a sajátos nevelési igényű gyermekek tekintetében oktatható az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd.
A szakiskolai szakmai vizsga letételét követően a tanulók középiskolában készülhet fel az érettségi vizsgára.
Jelenleg nappali és esti tagozaton végezhetők el a tanulmányok az alábbi iskolatípusokon: szakközépiskola, szakiskola, szakgimnázium. Az intézménybe maximálisan felvehető gyermek-, tanulólétszám és kollégiumi férőhely 470 fő, mely az alábbiak szerint oszlik meg: nappali tagozat 430 fő, esti tagozat 40 fő, kollégiumi férőhely 160 fő (Béke tér 13.) és 30 fő (Béke tér 2.).
A fejlesztéssel érintett épületek 1930-ban épültek. Energiafelhasználásuk jelen állapotban igen magas, a fűtési rendszerek szabályozhatatlanok, az épületszerkezetek a koruk megfelelő építészeti színvonalán készültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, illetve a fűtési rendszer nem szakaszolható megfelelően, így jelentős hőveszteséggel működnek, állaguk folyamatosan romlik.
Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, az épületek hőszigetelését, valamint fűtéskorszerűsítését és használati meleg víz (HMV) biztosítása napenergiával fejlesztést tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A projekt megvalósulása támogatja az Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az iskola környezettudatos energiafelhasználását.
A projekt közvetlen céljai:
Az épület energetikai tényezőinek javítása; szigeteléssel az épület hőtechnikai adottságainak javítása, az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése; hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak való megfelelés; az energiafelhasználás csökkentése; hatékonyabb energiafelhasználás; működési költségek csökkentése; biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény.
A projekt közvetett céljai:
A gazdaságos működtetés elősegítése; a fenntartható fejlődés elősegítése; a projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását; szemléletváltás elősegítése a fenntartható fejlődés területén; éghajlatváltozás mérséklése; energiafüggőség csökkentése.
 A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával, a Déli Agrárszakképzési Centrummal szoros együttműködésben.
580235685 Ft

I.szakasz Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

0 tonna/év

I.szakasz CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke összesen

420000000 Ft

II.szakasz Szerződött támogatás összege

298,72 tonna/év

II.szakasz CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke összesen

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2018.01.19.

I. szakasz Projekt kezdő időpontja

2023.12.15.

I. szakasz Projekt záró időpontja

2023.12.15.

II. szakasz Projekt kezdő időpontja

2025.12.15.

II. szakasz Projekt tervezett záró időpontja