MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÜLETEINEK ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁS NÖVELÉSÉVEL

KEHOP-6.2.1-23-2023-00009

(korábban: KEHOP-5.2.2-16-2016-00058)

Fejlesztéssel érintett intézmény

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem  – Gödöllő, Páter Károly út 1.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Projekt tartalma

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gödöllői Campusának fejlesztéssel érintett épületei (Főépület,Aula, Szeminárium épület, Kazánáz, Tornacsarnok) 1860-1970 között épültek. Energiafelhasználásuk jelen állapotban igen magas, a fűtési rendszerek szabályozhatatlanok, az épületszerkezetek a koruk megfelelő építészeti színvonalán készültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, illetve a fűtési rendszer nem szakaszolható megfelelően, így jelentős hőveszteséggel működnek, állaguk folyamatosan romlik.

Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, az épületek hőszigetelését, valamint fűtéskorszerűsítését és napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A Főépület, Aula és Szeminárium épületei esetében a projekt keretében nyílászáró felújítás és csere, az ablakrácsok felújítása, padlásfődém hőszigetelése, tető hő- és vízszigetelése, továbbá árnyékolók felszerelése és fűtéskorszerűsítés, vezeték, kazán, radiátor, vezérlés, HMV tároló csere valósul meg.

 A Tornacsarnok épületét érintően fűtéskorszerűsítés, vezeték, kazán, radiátor, vezérlés, HMV tároló csere, illetve gázellátás kiépítése és a szellőzőrendszer kiépítése tervezett.

 A Kazánház felújítása során nyílászáró cserére, gipszkarton fal építésre, fűtéskorszerűsítésre, vezeték, kazán, radiátor, vezérlés, HMV tároló cserére, továbbá gázellátás kiépítésére, szellőzőrendszer és autómatika kiépítésére kerül sor.

A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmények környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmények létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-6.2.1-23-2023-00009 (korábban: KEHOP-5.2.2-16-2016-00058) azonosító számú projekt az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
7513826904 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

2688,96 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2022.01.12.

Projekt kezdő időpontja

2023.12.15.

Projekt tervezett záró időpontja