Ózdi Szakképzési Centrum Bródy Imre Technikum energetikai korszerűsítése

KEHOP-5.2.2-16-2016-00062

Fejlesztéssel érintett intézmények

Ózdi SZC Bródy Imre Technikum – 3600 Ózd Petőfi Sándor út 20.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Ózdi Szakképzési Centrum

Projekt tartalma

Az Ózdi Szakképzési Centrum Bródy Imre Technikumának épülete 1969-ben épült, életkorából fakadóan elavult, így komoly mértékben felújításra szorul. Az épület energetikai korszerűsítése –nyílászárók cseréje, hőszigetelés, intézményi fűtési rendszer korszerűsítése – sürgős feladat. Tekintettel arra, hogy az épület csaknem egész évben használatban van, elengedhetetlen, hogy a megfelelő működtetés érdekében ezen építmény korszerű és energiatakarékos legyen. Összességében elmondható, hogy az épület energetikai állapota korszerűtlen, nem felel meg a jelenleg érvényben lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb előírásoknak, korszerűsítése régóta várat magára.

A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmény dolgozói, az oda diákok és rajtuk keresztül a szülők megismerkedhetnek a megújuló energiaforrásokkal, azon belül is a napenergiával, ennek előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata.

A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.

A fejlesztés eredményeként az Ózdi Szakképzési Centrum Bródy Imre Technikuma biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, továbbá hozzájárul az intézmény jelenlegi és jövőbeli partnereinek, ill. a lakosság elégedettségének eléréséhez is.

A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

396260833Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

134,08 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2018.09.17.

Projekt kezdő időpontja

2023.09.28.

Projekt tervezett záró időpontja