Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar Hajózási Technikum energetikai korszerűsítése

KEHOP-5.2.2-16-2016-00059

Fejlesztéssel érintett intézmény

Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási Technikum – 1131 Budapest, Jász utca 155.

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

Projekt tartalma

A fejlesztés a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar Hajózási Technikum 1131 Budapest, Jász utca 155 szám alatt található intézményét érinti. Az épület energetikai korszerűsítése keretében összesen 850 m2 homlokzati nyílászáró cseréje történt meg. Homlokzati hőszigetelés összesen 3106,81 m2-en, a lapostető hő-és vízszigetelése összesen 2770 m2-en valósult meg. Ezenkívül fűtéskorszerűsítés is történt az épületben.

A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének.
A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás mérséklése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A fejlesztés közvetett célja a fenntartható fejlődés elősegítése az intézmény környezettudatos energiafelhasználása révén. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrummal szoros együttműködésben valósult meg.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00059 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.

A projekt megvalósulásával elért eredmények:
  • Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése 162,07 tonna/év
  • A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése 797810,5380 kWh/év
  • Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenése 2872,1179 GJ/év
239073149 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

162,07 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2018.05.14.

Projekt kezdő időpontja

2022.10.07.

Projekt záró időpontja