ZALA VÁRMEGYEI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00041

Fejlesztéssel érintett intézmények

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium – Zalaegerszeg
Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola Eötvös József székhelyintézménye – Zalaegerszeg

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Klebelsberg Központ

Projekt tartalma

A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmény dolgozói, az oda járó gyermekek, diákok és rajtuk keresztül a szülők megismerkedhetnek a megújuló energiaforrásokkal, azon belül is a napenergiával, ennek előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata.
A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A beruházás tartalmazza a homlokzat és padlásfödém utólagos hőszigetelését, a magastető hő-, és víz szigetelését, és a homlokzati nyílászárók korszerűbb szerkezetre való cseréjét. A megvalósuló fejlesztés magában foglalja épületgépészeti fűtéskorszerűsítést és a napelemes energiarendszer telepítését is. Néhány épület esetében megtörténik a világítási rendszer korszerűsítése LED fényforrással ellátott lámpatestek elhelyezésével, az épületautomatikai és felügyeleti rendszer kiépítése, a szellőző rendszer korszerűsítése valamint az energiamenedzsment rendszer kialakítása.
A fejlesztés eredményeként az intézmény biztonságosabb,  korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, továbbá hozzájárul az intézmény jelenlegi és jövőbeli partnereinek, ill. a lakosság elégedettségének eléréséhez is.
A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézményeket fenntartó Klebelsberg Központtal szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00041 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.

1270000000 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

529,20 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2021.08.26

Projekt kezdő időpontja

2023.08.31

Projekt tervezett záró időpontja