ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2019-00136

Fejlesztéssel érintett intézmények

Országos Vízügyi Főigazgatóság Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár –  1044 Budapest, Duna sor 15.
Országos Vízügyi Főigazgatóság KDVVIZIG Gárdonyi Oktatóközpont – 2483 Gárdony, Keszeg utca 117.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Országos Vízügyi Főigazgatóság

Projekt tartalma

Az épületenergetikai beruházás az Országos Vízügyi Főigazgatóság két épületét érinti.

Budapesten az OVF Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár homlokzati nyílászárók cseréjére, a  külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelésére, valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítésére irányul a fejlesztés.

Gárdonyban a KDVVIZIG Gárdonyi Oktatóközpont fejlesztésének keretein belül megtörténik a homlokzati nyílászárók cseréje, valamint a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelésére, továbbá villamos energiát termelő napelem rendszer telepítésére is sor kerül.

A megvalósuló energiahatékonysági beruházás támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez azáltal, hogy a globális környezetterhelés mérséklődését eredményezi, megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás és a működési költségek csökkentése, valamint egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmények létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a fenntartható fejlődés és a környezettudatos energiafelhasználás elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII.28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg az Országos Vizügyi Főigazgatósággal szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2019-00136 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
546532092Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

150,04 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2022.03.29.

Projekt kezdő időpontja

2023.12.15.

Projekt tervezett záró időpontja