BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00023

Fejlesztéssel érintett intézmény

 Irodaépület
7623 Pécs, Rákóczi út
34. 18798/1

Projekt fázisa

Lezárt projekt

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Országos Bírósági Hivatal

Projekt tartalma

A szám alatt található irodaépület a fejlesztésben érintett ingatlan.
A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmény dolgozói, illetve ügyfeleik. A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető el, így az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A projekt közvetlen céljai:
 • Az épület energetikai tényezőinek javítása
 • hőszigeteléssel, nyílászáró cserével az épület hőtechnikai adottságainak javítása,
 • hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak való megfelelés;
 • az energiafelhasználás csökkentése;
 • hatékonyabb energiafelhasználás;
 • működési költségek csökkentése;
 • biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény.
A projekt közvetett céljai:
 • a gazdaságos működtetés elősegítése;
 • a fenntartható fejlődés elősegítése;
 • a projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását;
 • szemléletváltás elősegítése a fenntartható fejlődés területén;
 • éghajlatváltozás mérséklése;
 • energiafüggőség csökkentése.
A fejlesztés eredményeként biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább az épület. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00023 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
299 959 146 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

111,08 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2018.05.17

Projekt kezdő időpontja

2020.03.06

Projekt záró időpontja