DAMJANICH JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00046

Fejlesztéssel érintett intézmény

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A.

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Klebelsberg Központ

Projekt tartalma

A fejlesztéssel érintett ingatlan a Magyar Állam tulajdonát képezi (2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A.; hrsz.: 2209), melynek vagyonkezelője az MNV Zrt. és használója a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola.
A Klebelsberg Központ alaptevékenységébe tartozik a szakgimnáziumi, gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, valamint a 2016. szeptember 1. napja előtt megkezdett tanulmányok tekintetében a szakközépiskolai és a szakiskolai nevelés-oktatás. Alaptevékenységéhez tartozik továbbá a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
A szakiskolai szakmai vizsga letételét követően a tanuló középiskolában készülhet fel az érettségi vizsgára.
A fejlesztéssel érintett épületek 1958 és 1987 között épültek. Energiafelhasználásuk jelen állapotban igen magas, a fűtési rendszerek szabályozhatatlanok, az épületszerkezetek a koruk megfelelő építészeti színvonalán készültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működnek, állaguk folyamatosan romlik.
Az épületenergetikai beruházás az épületek fűtéskorszerűsítését, a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, hőszigetelést és napelem elhelyezését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A projekt megvalósulása támogatja az Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az Iskola környezettudatos energiafelhasználását.
A projekt közvetlen céljai:
Az épület energetikai tényezőinek javítása szigeteléssel, valamint az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése; hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak való megfelelés; az energiafelhasználás csökkentése; hatékonyabb energiafelhasználás; működési költségek csökkentése; biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény.
A projekt közvetett céljai:
A gazdaságos működtetés elősegítése; a fenntartható fejlődés elősegítése; a projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását; szemléletváltás elősegítése a fenntartható fejlődés területén; éghajlatváltozás mérséklése; energiafüggőség csökkentése.
A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg 267 706 338 Ft támogatási összegből.
267706338 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

164,81 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2018.10.01.

Projekt kezdő időpontja

2020.12.10.

Projekt záró időpontja