KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ASZC DR. SZEPESI LÁSZLÓ MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00051

Fejlesztéssel érintett intézmény

Közép-magyarországi ASZC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
2081 Piliscsaba, József Attila utca 2.

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum

Projekt tartalma

Az Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakgimnáziumi nevelés-oktatás, a szakközépiskolai nevelés-oktatás, a felnőttoktatás, a kollégiumi ellátás és a 2016. szeptember 1. napja előtt megkezdett tanulmányok tekintetében a szakközépiskolai nevelés-oktatás, a szakiskolai nevelés-oktatás. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, oktatása. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése, oktatása.
A szakiskolai szakmai vizsga letételét követően a tanulók a középiskolában készülhetnek fel az érettségi vizsgára.
Jelenleg nappali és esti tagozaton végezhetők el a tanulmányok az alábbi iskolatípusokon: szakképző iskola, szakközépiskola, szakgimnázium.
A fejlesztéssel érintett iskola épület 1903-ban épült, míg a sportcsarnok 2002-ben került átadásra. Energiafelhasználásuk igen magas volt, a fűtési rendszerek szabályozhatatlanok voltak, az épületszerkezetek a koruknak megfelelő építészeti színvonalon készültek, de nem feleltnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működtek, állaguk folyamatosan romlott.
Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, az épületek hőszigetelését, valamint fűtéskorszerűsítését tartalmazta a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A projekt megvalósulása támogatja az Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósult energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az iskola környezettudatos energiafelhasználását.
A projekt közvetlen célja volt: Az épület energetikai tényezőinek javítása, az épület hőtechnikai adottságainak javítása, az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak való megfelelés az energiafelhasználás csökkentése hatékonyabb energiafelhasználása működési költségek csökkentése, biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény.
A projekt közvetett céljai: a gazdaságos működtetés elősegítése a fenntartható fejlődés elősegítése a projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását, szemléletváltás elősegítése a fenntartható fejlődés területén, éghajlatváltozás mérséklése, energiafüggőség csökkentése.
A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósult meg – a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrummal szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00051 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.
208739525 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

115,11tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2020.09.01.

Projekt kezdő időpontja

2022.10.12.

Projekt záró időpontja