Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése
KEHOP-5.2.2-16-2016-00052

Projekt azonosítója

KEHOP-5.2.2-16-2016-00052

Fejlesztéssel érintett intézmények

Északi Agrárszakképzési Centrum Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző és Kollégium – 4700 Mátészalka, Baross László utca 12-14.

Projekt fázisa

Lezárt projekt

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Északi Agrárszakképzési Centrum

Projekt tartalma

A fejlesztéssel érintett ingatlan Mátészalka Város Önkormányzat tulajdonát képezi (Baross László utca 12-14.; hrsz.: 446), melynek használója az Északi Agrárszakképzési Centrum Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző és Kollégium.
A Északi Agrárszakképzési Centrum Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakgimnáziumi nevelés-oktatás, a szakközépiskolai nevelés-oktatás, valamint a 2016. szeptember 1. napja előtt megkezdett tanulmányok tekintetében a szakközépiskolai, a szakiskolai nevelés-oktatás és a felnőttoktatás. A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható, beszédfogyatékossággal küzdő sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, kollégiumi ellátás, valamint a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése-oktatása, a Köznevelési Hídprogram és Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás.
A szakiskolai szakmai vizsga letételét követően a tanulók középiskolában készülhetnek fel az érettségi vizsgára.
Jelenleg nappali és esti tagozaton végezhetők el a tanulmányok az alábbi iskolatípusokon: szakközépiskola, szakiskola, szakgimnázium. Az intézménybe maximálisan felvehető gyermek-, tanulólétszám 600 fő, mely az alábbiak szerint oszlik meg: nappali tagozat 540 fő, esti tagozat 60 fő, illetve a kollégium 137 fő elhelyezését teszi lehetővé.
A fejlesztéssel érintett épületek egy része 1952-ben, másik része 1930-ban és 1993-ban épült. Energiafelhasználásuk jelen állapotban igen magas, a fűtési rendszerek szabályozhatatlanok, az épületszerkezetek a koruk megfelelő építészeti színvonalán készültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működnek, állaguk folyamatosan romlik.
Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, az épületek hőszigetelését, valamint fűtéskorszerűsítését és napelem elhelyezését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A projekt megvalósulása támogatja az Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az iskola környezettudatos energiafelhasználását.
A projekt közvetlen céljai:
 • Az épület energetikai tényezőinek javítása
 • szigeteléssel az épület hőtechnikai adottságainak javítása,
 • az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése;
 • hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak való megfelelés;
 • az energiafelhasználás csökkentése;
 • hatékonyabb energiafelhasználás;
 • működési költségek csökkentése;
 • biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény.
A projekt közvetett céljai:
 • a gazdaságos működtetés elősegítése;
 • a fenntartható fejlődés elősegítése;
 • a projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását;
 • szemléletváltás elősegítése a fenntartható fejlődés területén;
 • éghajlatváltozás mérséklése;
 • energiafüggőség csökkentése.
A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00052 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg 411.256.574 Ft támogatási összegből.
411256574 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

460,65 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2018.11.15.

Projekt kezdő időpontja

2020.07.21.

Projekt záró időpontja