CSAPÓ DÁNIEL MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00053

Fejlesztéssel érintett intézmény

Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – 7100 Szekszárd, Palánk u. 19.

Projekt fázisa

Lezárt projekt

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Déli Agrárszakképzési Centrum

Projekt tartalma

A Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szekszárdi épülete a korának megfelelő építészeti színvonalon készült, azonban nem tett eleget a mai kor hőtechnikai követelményeinek, jelentős hőveszteséggel működött.

Az épületenergetikai beruházás a fűtés korszerűsítését, tetőcserét és hőszigetélést foglal magába a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményeinek való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmények dolgozói, tanulói és rajtuk keresztül azok hozzátartozói megismerkedhetnek az energiahatékonysági beavatkozások és a megújuló energiaforrások alkalmazásának előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata. A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető el, így az üzemeltetési költségek csökkenése várható.

A fejlesztés eredményeként az intézmény biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is.

A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósult meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

KEHOP-5.2.2-16-2016-00053 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.
242 067 937 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

109,23 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2018.01.19.

Projekt kezdő időpontja

2022.01.20.

Projekt záró időpontja