Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola energetikai korszerűsítése

KEHOP-5.2.2-16-2016-00063

Projekt azonosítója

KEHOP-5.2.2-16-2016-00063

Fejlesztéssel érintett intézmények

Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola – Pécs

Projekt fázisa

Lezárt projekt

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Baranya Megyei Szakképzési Centrum

Projekt tartalma

A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmény dolgozói, az oda diákok és rajtuk keresztül a szülők megismerkedhetnek a megújuló energiaforrásokkal, azon belül is a napenergiával, ennek előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata.
A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A fejlesztés eredményeként a Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, továbbá hozzájárul az intézmény jelenlegi és jövőbeli partnereinek, ill. a lakosság elégedettségének eléréséhez is.
 A KEHOP-5.2.2-16-2016-00063 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával 200 878 058 Ft elnyert támogatásból valósul meg a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
200878058 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

165,76 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2017.10.31.

Projekt kezdő időpontja

2020.10.14.

Projekt záró időpontja