Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése

KEHOP-5.2.2-16-2016-00098

Projekt azonosítója

KEHOP-5.2.2-16-2016-00098

Projekt fázisa

Lezárt projekt

Fejlesztéssel érintett intézmények

Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor  Technikum és Kollégium – 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/a.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedés Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Nagykanizsai Szakképzési Centrum

Projekt tartalma

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiumának épülete 1968-ban épült, életkorából fakadóan elavult, így komoly mértékben felújításra szorul. Az épület energetikai korszerűsítése – tetőszigetelés, homlokzati hőszigetelés, nyílászárózáró csere, fűtés korszerűsítés – sürgős feladat. Tekintettel arra, hogy az épület csaknem egész évben használatban van, elengedhetetlen, hogy a megfelelő működtetés érdekében ezen építmény korszerű és energiatakarékos legyen.
Összességében elmondható, hogy az épület energetikai állapota korszerűtlen, nem felel meg a jelenleg érvényben lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb előírásoknak, korszerűsítése régóta várat magára. A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmény dolgozói, az oda látogató diákok és rajtuk keresztül a szülők megismerkedhetnek a megújuló energiaforrásokkal, azon belül is a napenergiával, ennek előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata.
A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az  egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A fejlesztés eredményeként a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, továbbá hozzájárul az intézmény jelenlegi és jövőbeli partnereinek, ill. a lakosság elégedettségének eléréséhez is.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00098 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával 264088628 Ft elnyert támogatásból valósul meg a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
264 088 628 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

131,53 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2017.10.02.

Projekt kezdő időpontja

2018.11.15.

Projekt záró időpontja