Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése

KEHOP-5.2.2-16-2016-00097

Fejlesztéssel érintett intézmények

Püspökladány Rendőrkapitányság – 4150 Püspökladány, Baross utca 2.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Projekt tartalma

A projekt a Püspökladányi Rendőrkapitányság, Hajdú-Bihar Vármegye 3220 HRSZ; 4150 Püspökladány, Baross u. 2. épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik.
A projektben megvalósuló épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza, a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkák az épület külső határoló szerkezeteit  érintik. Hőszigetelésre kerülnek az épület homlokzati falai, a lábazatok és a padlásfödém, valamint megvalósul  a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárók cseréje is. Továbbá napelemes rendszer is telepítésre kerül.
 A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
KEHOP-5.2.2-16-2016-00097 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
146164622

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

72,70 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2018.05.17.

Projekt kezdő időpontja

2023.06.30.

Projekt záró időpontja