HEVES VÁRMEGYEI RENDŐR – FŐKAPITÁNYSÁG ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00096

Fejlesztéssel érintett intézmények

Eger Rendőr-főkapitányság – 3300, Eger, Eszterházy tér 2.
Füzesabony Rendőrkapitányság – 3390 Füzesabony, Baross Gábor út 14.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Projekt tartalma

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése két helyszínen valósul meg. Az épületszerkezetek a koruknak megfelelő építészeti színvonalon készültek, viszont nem tesznek eleget a mai kor hőtechnikai követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működnek.

Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, az épületek hőszigetelését, valamint a fűtésrendszer korszerűsítését  tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság (Eger) épületének korszerűsítése keretében megtörténik a homlokzati nyílászárók cseréje, a tető utólagos hőszigetelése, a lapostető hő-és vízszigetelése, valamint a magastető és a homlokzat utólagos hőszigetelése, továbbá sor kerül napelemes energiarendszer kialakítására is.

A Füzesabony Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése tartalmazza a homlokzati nyílászárók cseréjét, lapostető hő-és vízszigetelését, padlásfödém hőszigetelését és homlokzati kőzetgyapot hőszigetelési rendszer kialakítását az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal. Továbbá sor kerül lábazati XPS hőszigetelési rendszer kiépítésére és alulról hűlő födém hőszigetelésére. A gázkazán cseréje mellett, napelemes energiarendszer kialakítása is megvalósul a fejlesztés keretében.

A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmények környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmények létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00096 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
779369435Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

394,75 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2021.03.31.

Projekt kezdő időpontja

2023.12.15.

Projekt záró időpontja