HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00035

Fejlesztéssel érintett intézmények

Debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. hrsz.:15855/142
Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola, 4025 Debrecen, Vásáry István utca 10. hrsz.: 9291

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Klebelsberg Központ

Projekt tartalma

Az energetikai beruházás azért vált szükségessé, mert az érintett épületek az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, mára nem felelnek meg korunk hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működnek ezáltal jelentős üzemeltetési  költséget rónak a fenntartóra.

A Debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium épületeinek rekonstrukciója magában foglalja a határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola energetikai beruházásának keretében megtörténik a nyílászárók cseréje, a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelése. A fenti munkálatotokon túl a projekt tartalmazza a   gépészeti korszerűsítést, valamint egy napenergiát hasznosító, villamos energiát termelő napelem rendszer telepítést is a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása.

A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.

A  projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában, a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben valósul meg.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00035 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.

663668974 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

392,25 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2021.03.09

Projekt kezdő időpontja

2023.12.15.

Projekt tervezett záró időpontja