SOPRONI SZAKKÉPZÉSI  CENTRUM VAS- ÉS VILLAMOSIPARI TECHNIKUM ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2019-00133

Fejlesztéssel érintett intézmény

Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum – 9400 Sopron, Ferenczy János utca 7.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Soproni Szakképzési Centrum

Projekt tartalma

A „Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum” épülete 1988-ban épült, életkorából fakadóan elavult volt, így komoly mértékben felújításra szorult. A projekt keretében megvalósult az intézmény nyílászáró portáljainak és tető felülvilágítóinak cseréje, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Tekintettel arra, hogy az épület csaknem egész évben használatban van, elengedhetetlen volt, hogy a megfelelő működtetés érdekében az építmény korszerű és energiatakarékos legyen.
A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása.
A beruházás során megvalósult energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A fejlesztés eredményeként a Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, illetve az intézmény jelenlegi és jövőbeli partnereinek, és a lakosság elégedettségéhez is.
A projekt közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.
A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósult meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2019-00133 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.
297169978Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

171,33 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatta.

2021.03.22.

Projekt kezdő időpontja

2022.10.19.

Projekt záró időpontja