GYŐRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA TECHNIKUM ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2019-00132

Fejlesztéssel érintett intézmények

Győri Szakképzési Centrum Pattantyús- Ábrahám Géza Technikum – 9024 Győr, Ikva út 70.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Győri Szakképzési Centrum

Projekt tartalma

A beruházás segítségével a Győri Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum épülete homlokzati nyílászáróinak cseréje, homlokzat hőszigetelése, lapostető hő-és vízszigetelése, épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése, valamint napelemes rendszer telepítése valósul meg a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az energetikai korszerűsítés megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez, továbbá a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, egyúttal erősítve az intézmény környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épület energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2019-00132 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
843876241 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

442,820 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2021.09.30.

Projekt kezdő időpontja

2023.12.15.

Projekt záró időpontja