Eszterházy Károly Katolikus Egyetem épületenergetikai fejlesztése

KEHOP-5.2.2-16-2019-00137

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Fejlesztéssel érintett intézmények

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem B oktatási épület -Eger, Egészségház u. 4.
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem E oktatási épület, tornaterem -Eger, Leányka u. 6.
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kazánház -Eger, Leányka u. 2.
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Almagyardombi Kollégium -Eger, Leányka u. 2.
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem D oktatási épület -Eger, Leányka u. 2.
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola -Eger, Bartók Béla tér 4.

Projekt tartalma

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem által üzemeltetett épületek az 1970-es, 1980-as években épültek. A projektben érintett épületszerkezetek a koruknak megfelelő építészeti színvonalon készültek, viszont nem tesznek eleget a mai kor hőtechnikai követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működnek.

A beruházás az épületek energetikai korszerűsítésére irányul a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A „B” oktatási épület  energetikai fejlesztése a nyílászárók cseréjét, lapostető, homlokzat hőszigetelését, a légtechnikai gépek cseréjét, valamint hőszivattyú kiépítését és kondenzációs kazán beépítését, továbbá termoszelepek elhelyezését és napelemes rendszer telepítését tartalmazza.

Az „E” épület Tornaterem esetében homlokzati hőszigetelése, tetőszerkezet és padlásfödém hőszigetelése, valamint nyílászárók cseréje, kondenzációs kazán és termosztatikus szelepek elhelyezése, továbbá napelemes rendszer telepítését célozza a beruházás.

A Kazánház korszerűsítése a lapostető és  a homlokzat hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét és termosztatikus szelepek kiépítését tartalmazza.

Az Almagyardombi Kollégium felújítása során sor kerül a nyílászárók cseréjére, homlokzati hőszigetelésre és gázbojler cserére, továbbá fordulatszám szabályozott almérők is kiépítésre kerülnek.

A „D” épület vonatkozásában napelemes rendszer telepítése valósul meg.

A Gyakorló Iskola épületét érintően nyílászárók cseréjére, a homlokzat hőszigetelésére, lapostető részleges hő- és vízszigetelésére, illetve kondenzációs kazán beépítésére és a kazánház felújítására, továbbá termosztatikus szelepek kiépítésére és napelemes rendszer telepítésére kerül sor a projektben.

A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmények környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmények létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2019-00137 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
1641489513 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

744,99 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2021.11.12.

Projekt kezdő időpontja

2023.12.15.

Projekt záró időpontja