Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése

KEHOP-5.2.2-16-2016-00050

Projekt azonosítója

KEHOP-5.2.2-16-2016-00050

Projekt fázisa

Lezárult projekt

Fejlesztéssel érintett intézmények

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközép Iskola és Kollégium – 2481, Velence Ország út 19.

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum

Projekt tartalma

A fejlesztéssel érintett ingatlan Velence Város Önkormányzat tulajdonát képezi (Ország út 19.; hrsz.: 701), melynek vagyonkezelője a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, használója a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.
A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakiskolai nevelés-oktatás, a szakközépiskolai nevelés-oktatás, a felnőttoktatás, a kollégiumi ellátás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral, illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd.
A szakiskolai szakmai vizsga letételét követően a tanuló középiskolában készülhet fel az érettségi vizsgára.
Jelenleg nappali, esti és levelező tagozaton végezhetők el a tanulmányok az alábbi iskolatípusokon: szakközépiskola, szakiskola. Az intézménybe maximálisan felvehető gyermek-, tanulólétszám 450 fő, mely az alábbiak szerint oszlik meg: nappali tagozat 350 fő, esti tagozat 40 fő, levelező tagozat 60 fő, valamint a kollégium 70 fő elhelyezésére alkalmas.
A fejlesztéssel érintett épületek 1965-ben épültek. Energiafelhasználásuk jelen állapotban igen magas, a fűtési rendszerek szabályozhatatlanok, az épületszerkezetek a koruk megfelelő építészeti színvonalán készültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működnek, állaguk folyamatosan romlik.
Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, az épületek hőszigetelését, valamint napelem elhelyezését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A projekt megvalósulása támogatja az Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az iskola környezettudatos energiafelhasználását.
A projekt közvetlen céljai:
Az épület energetikai tényezőinek javítása szigeteléssel az épület hőtechnikai adottságainak javítása; hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak való megfelelés; az energiafelhasználás csökkentése; hatékonyabb energiafelhasználás; működési költségek csökkentése; biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény.
A projekt közvetett céljai:
A gazdaságos működtetés elősegítése; a fenntartható fejlődés elősegítése; a projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását; szemléletváltás elősegítése a fenntartható fejlődés területén; éghajlatváltozás mérséklése; energiafüggőség csökkentése.
A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00050 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg
279 318 830 Ft támogatási összegből.
279318830

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

161,21 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a Magyar Állam támogatja.

2018.01.18.

Projekt kezdő időpontja

2019.02.17.

Projekt záró időpontja