AM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdálkodási és Vadgazdálkodási Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése

KEHOP-5.2.2-16-2016-00048

Projekt azonosítója

KEHOP-5.2.2-16-2016-00048

Projekt fázisa

Lezárt projekt

Fejlesztéssel érintett intézmények

Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – 3232 Gyöngyös (Mátrafüred) Erdész utca 11.

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Északi Agrárszakképzési Centrum

Projekt tartalma

A fejlesztéssel érintett iskolaépület (3232 Gyöngyös, Mátrafüred Erdész utca 11.; hrsz.: 6418/1) a Magyar Állam tulajdonát képezi, melynek vagyonkezelője az Északi Agrárszakképzési Centrum.
A Mátra Erdészeti Technikum és Szakképző Iskola a alaptevékenységébe tartozik a szakgimnáziumi nevelés-oktatás, a szakközépiskolai nevelés-oktatás, valamint a 2016. szeptember 1. napja előtt megkezdett tanulmányok tekintetében a szakközépiskolai nevelés-oktatás és a szakiskolai nevelés-oktatás, a felnőttoktatás, a felnőttképzés és kollégiumi ellátás. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, oktatása. A szakiskolai szakmai vizsga letételét követően a tanulók középiskolában készülhet fel az érettségi vizsgára.
Jelenleg nappali és esti tagozaton végezhetők el a tanulmányok az alábbi iskolatípusokon: szakközépiskola, szakiskola, szakgimnázium. Az intézménybe maximálisan felvehető gyermek-, tanulólétszám és kollégiumi férőhely 980 fő, mely az alábbiak szerint oszlik meg: nappali tagozat 670 fő, esti tagozat 50 fő, kollégium 260 fő.
A fejlesztéssel érintett iskolaépület 1986-ban épült. Energiafelhasználása jelen állapotban igen magas, a fűtési rendszerek szabályozhatatlanok, az épületszerkezetek a koruk megfelelő építészeti színvonalán készültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működnek, állaguk folyamatosan romlik.
Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, az épület hőszigetelését, valamint fűtéskorszerűsítését és napelem, napkollektor felszerelését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A projekt megvalósulása támogatja az Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az iskola környezettudatos energiafelhasználását.
A projekt közvetlen céljai:
Az épület energetikai tényezőinek javítása szigeteléssel, valamint az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése; hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak való megfelelés; az energiafelhasználás csökkentése; hatékonyabb energiafelhasználás; működési költségek csökkentése; biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény.
A projekt közvetett céljai:
A gazdaságos működtetés elősegítése; a fenntartható fejlődés elősegítése; a projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását; szemléletváltás elősegítése a fenntartható fejlődés területén; éghajlatváltozás mérséklése; energiafüggőség csökkentése.
A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00048 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg 331 045 986 Ft támogatási összegből.
331045986

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

177,95 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a Magyar Állam támogatja.

2018.04.24.

Projekt kezdő időpontja

2019.06.18.

Projekt záró időpontja