Bábolna Nemzeti Ménesbirtok épületeinek épületenergetikai fejlesztése

KEHOP-5.2.2-16-2017-00121

Fejlesztéssel érintett intézmények

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok – Bábolna, Mészáros u. 1.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Bábolna Nemzeti Ménesbirtok

Projekt tartalma

A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok intézményeinek dolgozói, ellátottjai, ügyfelei és rajtuk keresztül azok hozzátartozói megismerkedhetnek az energiahatékonysági beavatkozások és a megújuló energiaforrások alkalmazásának előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata. A beruházás során megvalósult energetikai korszerűsítéssel a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető el, így az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A fejlesztésben érintett épületek energiafelhasználása korábbi állapotban igen magas volt, a fűtési rendszerek szabályozhatatlanok, az épületszerkezetek a koruknak megfelelő építészeti színvonalon készültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működtek, állaguk folyamatosan romlott.
Az épületenergetikai beruházás a külső nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, a külső határoló fal- és zárófödémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési- és hűtési rendszer korszerűsítését, napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet követelményeinek való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmény környezettudatos energiafelhasználását.
A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, szigeteléssel az épület hőtechnikai adottságainak javítása, az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.
A projekt közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.
A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00121 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
268491663 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

138,38 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2020.04.24.

Projekt kezdő időpontja

2021.04.12.

Projekt záró időpontja