SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00065

Fejlesztéssel érintett intézmények

Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.
Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum – 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Székesfehérvári Szakképzési Centrum

Projekt tartalma

A Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium épülete 1986-ban épült, a Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikuma pedig 1973-ban épült, életkorukból fakadóan elavultak, így komoly mértékben felújításra szorulnak. Az épületek energetikai korszerűsítése – tetőszigetelés, homlokzati hőszigetelés, nyílászárózáró csere, fűtés korszerűsítés – sürgős feladat. Tekintettel arra, hogy az épületek csaknem egész évben használatban vannak, elengedhetetlen, hogy a megfelelő működtetés érdekében ezen építmények korszerűek és energiatakarékosak legyenek.
Összességében elmondható, hogy az épületek energetikai állapota korszerűtlen, nem felel meg a jelenleg érvényben lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb előírásoknak, korszerűsítésük régóta váratnak magukra.
A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmények dolgozói, az oda diákok és rajtuk keresztül a szülők megismerkedhetnek a megújuló energiaforrásokkal, azon belül is a napenergiával, ennek előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata.
A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A fejlesztés eredményeként a Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium és a Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikuma biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményekként működhetnek tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, továbbá hozzájárul az intézmények jelenlegi és jövőbeli partnereinek, ill. a lakosság elégedettségének eléréséhez is.
A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmények fenntartójával szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00065 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
410275909 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

144,0 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2018.01.19.

Projekt kezdő időpontja

2023.07.14.

Projekt tervezett záró időpontja