ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00014 (korábban: KEHOP-5.2.2-16-2019-00135)

Fejlesztéssel érintett intézmények

I. szakasz helyszíne:
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum – 8900 Zalaegerszeg Déryné utca 1.
II. szakasz helyszíne:
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikum – 8900 Zalaegerszeg, Göcseji utca 16.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

Projekt tartalma

A projekt a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikum és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum  épületeit érinti. Az épületek a koruknak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de a határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és lapostető utólagos, valamint fűtési rendszer korszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmények környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmények létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00014 (korábban: KEHOP-5.2.2-16-2019-00135) azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
812928623 Ft

I. szakasz Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

257,06 tonna/év

I. szakasz CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

90000000 Ft

II. szakasz Szerződött támogatás összege

273,60 tonna/év

II. szakasz CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2022.05.13.

I. szakasz Projekt kezdő időpontja

2023.12.15.

I. szakasz Projekt tervezett záró időpontja

2023.12.15.

II. szakasz Projekt kezdő időpontja

2025.12.15.

II. szakasz Projekt tervezett záró időpontja