BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00081

Fejlesztéssel érintett intézmények

Kalocsa Rendőrkapitányság – Kalocsa, Kossuth L. u. 10.
Kiskőrös Rendőrkapitányság – Kiskőrös, Kossuth L. u. 24.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Projekt tartalma

Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energiahatékonysági fejlesztéseire irányuló pályázat keretében két projektmegvalósítási helyszín került megjelölésre. A megvalósítási helyszínek: 6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 24 1582 hrsz.; 6300 Kalocsa, Kossuth utca. 10. 1167/2 hrsz. A projekt kapcsán figyelembe kell venni, hogy az ingatlanon található épületek nem felelnek meg a kor követelményeinek és a jelenleg érvényben lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és egyéb előírásoknak. Tekintettel arra, hogy az épület csaknem egész évben használatban van, elengedhetetlen, hogy a megfelelő működtetés érdekében az épületek korszerűek és energiatakarékosak legyenek. Ennek érdekében a következő tervezett felújítási munkálatokat tervezzük: teljes körű nyílászárócsere, tetőszerkezet hőszigetelése, új hőleadó szerkezet, kazán vagy hőszivattyú beszerzése. Megújuló energiaforrások közül a napelemes rendszer, maximum 50 kWh -os rendszer kiépítése a tervezett a környezetvédelmi szempontok érvényesülése érdekében.
A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmény dolgozói, és az oda hivatali ügyintézéssel kapcsolatban járó állampolgárok is megismerkedhetnek a megújuló energiaforrásokkal, azon belül is a napenergiával, ennek előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata.
A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A fejlesztés eredményeként az érintett rendőrkapitányság biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, továbbá hozzájárul az intézmény jelenlegi és jövőbeli partnereinek, ill. a lakosság elégedettségének eléréséhez is.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00081 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával  valósul meg a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
406850039

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

194,16tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2017.03.28.

Projekt kezdő időpontja

2023.07.14.

Projekt záró időpontja