VIDÉKI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00108

Title

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Országos Kórházi Főigazgatóság

Projekt tartalma

A projekt segítségével az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartásában lévő 4 intézmény  telephelyén valósulnak meg energetikai fejlesztések.

A Mátrai Gyógyintézet korszerűsítése során sor kerül a homlokzati nyílászárók cseréjére.

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház fejlesztése révén megvalósul az épület  homlokzati nyílászáróinak cseréje, a tető hő-és vízszigetelése, valamint a homlokzat utólagos hőszigetelése.

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház energetikai felújítása keretében  homlokzati nyílászárók cseréje, tető hőszigetelése, tető vízszigetelése és a homlokzat utólagos hőszigetelése zajlik a fejlesztés keretében.

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház épületét érintően homlokzati nyílászárók cseréje, tető hő-és vízszigetelése, homlokzat utólagos hőszigetelése  és napelemes energiarendszer kiépítésére kerül sor.

A fejlesztések eredményeként a projektben érintett vidéki egészségügyi intézmények biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát egészségügyi  intézményként működhetnek tovább.

A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmények környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, szigeteléssel az épület hőtechnikai adottságainak javítása, az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A projekt közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmények fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00108 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
2419582709 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

1121,75 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2018.09.19.

Projekt kezdő időpontja

2023.11.30.

Projekt záró időpontja