VESZPRÉM VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00075

Fejlesztéssel érintett intézmények

Tapolcai Rendőrkapitányság – Tapolca, Ady E. u. 2.
Ajkai Rendőrkapitányság – Ajka, Rákóczi u. 1.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Projekt tartalma

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelen pályázat keretében két Rendőrkapitányság energiahatékonysági beruházására pályázott: a Tapolcai és az Ajkai Rendőrkapitányság épületeinek felújítására. S megvalósítási helyszínek a következők: 8300 Tapolca Ady Endre utca 2., 2826./2. hrsz. és 8400 Ajka Rákóczi utca 1. 1788/2 hrsz. Az összesen nettó 4490 négyzetméter alapterületű ingatlanokon a tervezett energiahatékonysági fejlesztések jelen pályázat keretében a homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, szigetelési munkálatok a tervezettek.
A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmény dolgozói, és az oda hivatali ügyintézéssel kapcsolatban járó állampolgárok is megismerkedhetnek a megújuló energiaforrásokkal, azon belül is a napenergiával, ennek előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata.
A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A fejlesztés eredményeként az érintett rendőrkapitányság biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, továbbá hozzájárul az intézmény jelenlegi és jövőbeli partnereinek, ill. a lakosság elégedettségének eléréséhez is.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00075 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben
565019004 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

205,95 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2021.06.23.

Projekt kezdő időpontja

2023.12.15.

Projekt tervezett záró időpontja