ÜGYÉSZSÉGI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00005

Fejlesztéssel érintett intézmény

Legfőbb Ügyészség – Budapest, Columbus utca 4-6. / Szugló utca 14.

Projekt fázisa

Lezárt projekt

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Legfőbb Ügyészség

Projekt tartalma

A Legfőbb Ügyészség XIV. kerületi épületének szerkezete a korának megfelelő építészeti színvonalon készült, elmaradva a mai kor hőtechnikai követelményeitől, jelentős hőveszteséggel működve.

Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését,  homlokzati nyílászárók és függőfalak korszerű szerkezetekre való cseréjét tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az energetikai korszerűsítés megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez, továbbá a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, egyúttal erősítve az intézmény környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épület energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában került lebonyolításra – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00005 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
293186764 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

166,43 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2017.11.07.

Projekt kezdő időpontja

2019.07.30.

Projekt záró időpontja