MŰVÉSZ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
1121 Budapest, Művész út 5-7.

KEHOP-5.2.2-16-2016-00002

Fejlesztéssel érintett intézmény

1121 Budapest, Művész út 5-7. – Művész Óvoda és Bölcsőde

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Projekt tartalma

A Művész Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése során elkészült az intézmény homlokzati nyílászáróinak cseréje, padlás és homlokzat utólagos hőszigetelése, továbbá az épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A megvalósult energiahatékonysági beruházás támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez azáltal, hogy a globális környezetterhelés mérséklődését eredményezi, megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének.

A projekt közvetlen célja az épület energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás és a működési költségek csökkentése, valamint egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a fenntartható fejlődés és a környezettudatos energiafelhasználás elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmények fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.

197139002 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

105,34 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2017.10.03.

Projekt kezdő időpontja

2022.10.04.

Projekt záró időpontja