SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐRI TELEPHELYÉNEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00002
(korábban: KEHOP-5.2.2-16-2017-00110)

Fejlesztéssel érintett intézmények

I. szakasz helyszínei:
Igazgatási épület – 9026 Győr, Egyetem tér 1.
E épület – 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Állam- és Jogtudományi Kar épülete – 9026 Győr, Áldozat utca 6./B
II.sz. oktatási épület – 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.
Bridge Hallgatói és Oktatói Klub épülete – 9026 Győr, Kálóczy tér 6.
Famulus kollégium és oktató – gyakorló szálloda – 9027 Győr, Buda u. 4-6.
MÉK, Lucsony utcai „C” épület – 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 15-17.
Petz Lajos Egészségügyi Szakközépiskola – 9024 Győr, Szent Imre u. 26-28.
Tankonyha épülete – 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 88.
Várkapitány épület – 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
I-es épület- 9022 Győr, Liszt F. u 42.
Oktatási épület – 9200 Mosonmagyaróvár, Deák F. tér 1.
Szakkollégiumi épület – 9027 Győr, Budai út 12.
II. szakasz helyszínei:
III-as épület- 9022 Győr, Türr I.u 5.
IV-es épület – 9022 Győr, Gárdonyi Géza u. 10.
Külső kollégium – 9023 Győr, Mészáros Lőrinc utca 20
Posta épület – 9026 Győr, Hédervári út. 3. (Egyetem tér 1.)

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Széchenyi István Egyetem

Projekt tartalma

Az Széchenyi István Egyetem főtevékenységébe tartozik a felsőfokú oktatás, melynek keretében alapképzést, mesterképzést, osztatlan képzést, szakirányú továbbképzést, főiskolai és egyetemi szintű oktatást folytathat. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatást végez. Köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartójaként köznevelési és pedagógiai szolgáltatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója. A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet és tangazdaságot üzemeltet és gyakorlóhelyet (műhelyt) tart fenn.
A fejlesztéssel érintett épületek a 70-es években épültek. Energiafelhasználásuk jelen állapotban igen magas, a fűtési rendszerek szabályozhatatlanok, az épületszerkezetek a koruk megfelelő építészeti színvonalán készültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, illetve a fűtési rendszer nem szakaszolható megfelelően, így jelentős hőveszteséggel működnek, állaguk folyamatosan romlik.
Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, az épületek hőszigetelését, valamint fűtéskorszerűsítését lámpatestek cseréjét, és napelem elhelyezését, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az Egyetem környezettudatos energiafelhasználását.
A projekt közvetlen céljai:
Az épület energetikai tényezőinek javítása hőszigeteléssel, nyílászáró cserével az épület hőtechnikai adottságainak javítása, az intézmény fűtési rendszerének, világításirendszerének korszerűsítése; hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak való megfelelés; az energiafelhasználás csökkentése; hatékonyabb energiafelhasználás; működési költségek csökkentése; biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény.
A projekt közvetett céljai:
A gazdaságos működtetés elősegítése; a fenntartható fejlődés elősegítése; a projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását; szemléletváltás elősegítése a fenntartható fejlődés területén; éghajlatváltozás mérséklése; energiafüggőség csökkentése.
 A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
A KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00002 (korábban: KEHOP-5.2.2-16-2017-00110) azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
6887436847Ft

I. szakasz Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

2310,10 tonna/év

I. szakasz CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

1830000000Ft

II. szakasz Szerződött támogatás összege

593,94 tonna/év

II. szakasz CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2017.05.23.

I. szakasz Projekt kezdő időpontja

2023.12.31.

I. szakasz Projekt záró időpontja

2023.12.31.

II. szakasz Projekt kezdő időpontja

2025.12.15.

II. szakasz Projekt tervezett záró időpontja