Budapesti Corvinus Egyetem épületeinek energiahatékonysági fejlesztése

KEHOP-5.2.2-16-2016-00103

Fejlesztéssel érintett intézmények

Kinizsi Kollégium – 1092 Budapest, Kinizsi utca 36.
Tarkaréti Kollégium – 1106 Budapest, Bogáncsvirág utca 6.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Budapesti Corvinus Egyetem

Projekt tartalma

A Budapesti Corvinus Egyetem két Kollégiumát érintő energetikai fejlesztés keretében a társadalomtudományi, gazdálkodástudományi és közgazdaságtudományi képzések hallgatóinak kollégiumi elhelyezését biztosító Tarkaréti és Kinizsi utcai kollégiumok korszerűsítésére került sor. A beruházás nem csak energiamegtakarítást eredményez, hanem egyben esztétikai, és használhatósági szempontjából is értéknövelő hatású.

Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, az épületek hőszigetelését, valamint fűtéskorszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az  1970-es évek második felében épült Kinizsi utcai Kollégium, földszint plusz 8 emeletes, alápincézett épületének energia- és költségtakarékos üzemeltetése érdekében a következő munkálatok kerültek megvalósítására: Homlokzati hőszigetelés, Nyílászáró csere, Lapostető hőszigetelés, Árnyékoló felszerelés

A Budapesti Corvinus Egyetem Tarkaréti Kollégium felújítása során az épületüzemeltetés gazdaságossá tétele érdekében a következő munkálatok kerültek megvalósítására: Homlokzati hőszigetelés, Lapostető hőszigetelése, Nyílászárók cseréje, Fűtési rendszer korszerűsítése

Az energetikai korszererűsítés megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmények környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmények létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az  Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmények fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00103 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.

495653161 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

281,22 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2017.11.24.

Projekt kezdő időpontja

2022.02.25.

Projekt záró időpontja