SOMOGY VÁRMEGYEI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00018
(korábban: KEHOP-5.2.2-16-2016-00033)

Fejlesztéssel érintett intézmény

I. és II. szakasz helyszíne:
Mátyás Király Gimnázium –  8640 Fonyód, Hunyadi János utca 3.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Klebelsberg Központ

Projekt tartalma

A Mátyás Király Gimnázium épületszerkezete a korának megfelelő építészeti színvonalon készült, azonban nem tesz eleget a mai kor hőtechnikai követelményeinek, jelentős hőveszteséggel működik.

Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, épületgépészeti rendszerek korszerűsítését, világítási rendszer korszerűsítését valamint energia menedzsment rendszer kiépítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az energetikai korszerűsítés megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez, továbbá a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, egyúttal erősítve az intézmény környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épület energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00018 (KEHOP-5.2.2-16-2016-00033) azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
505441832 Ft

I. szakasz Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

0 tonna/év

I. szakasz CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

460000000 Ft

II. szakasz Szerződött támogatás összege

386,43 tonna/év

II. szakasz CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2022.01.27.

I. szakasz Projekt kezdő időpontja

2023.12.15

I. szakasz Projekt záró időpontja

2023.12.15.

II. szakasz Projekt kezdő időpontja

2025.12.15

II. szakasz Projekt záró időpontja