Országos Meteorológiai Szolgálat épületeinek energetikai korszerűsítése

KEHOP-5.2.2-16-2017-00123

Fejlesztéssel érintett intézmények

Országos Meteorológiai Szolgálat – 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Országos Meteorológiai Szolgálat

Projekt tartalma

Az Országos Meteorológiai Szolgálat épületszerkezete a korának megfelelő építészeti színvonalon készült, azonban nem tett eleget a mai kor hőtechnikai követelményeinek, jelentős hőveszteséggel működött.

 Az épületenergetikai beruházás keretében megvalósult az intézmény homlokzati nyílászáróinak cseréje, továbbá sor került a padlásfödém és a homlokzat utólagos hőszigetelésére, valamint gépészeti korszerűsítés keretében a radiátorok termoszelepeinek cseréjére, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az energetikai korszerűsítés megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez, továbbá a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, egyúttal erősítve az intézmény környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épület energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2017-00123 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.
129250200 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

83,72 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatta.

2020.01.20

Projekt kezdő időpontja

2022.11.08.

Projekt záró időpontja