FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KEHOP_PLUSZ-4.1.4-23-2023-00003 (korábbi kód: KEHOP-5.2.2-16-2017-00116)

Fejlesztéssel érintett intézmények

I. szakasz helyszínei:
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Baross utcai telephely – 1082 Budapest, Baross utca 100.
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona – 1182 Budapest, Alacskai út 22.
Budapest Főváros Levéltára – 1139 Budapest, Teve utca 3-5.
BMSZKI Hajléktalanok Átmeneti Szállása – 1157 Budapest, Kőrakás park 1-8.
II. szakasz helyszínei:
BMSZKI Rákosszeg park Családok Átmeneti Otthona I., II., III. – 1142 Budapest, Rákosszeg park 4.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Budapest Főváros Önkormányzata

Projekt tartalma

Az épületszerkezetek a koruknak megfelelő építészeti színvonalon készültek, viszont nem tesznek eleget a mai kor hőtechnikai követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működnek.
Az épületenergetikai beruházás a homlokzati nyílászárók cseréjét, külső homlokzati káva kőzetgyapot szigetelését,  fűtéskorszerűsítését és napelemes energiarendszer fejlesztést tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az Alacskai úti Idősek Otthona felújítása keretében napelemes energiarendszer kialakítása és a világítási rendszer energiatakarékos átalakítása valósul meg. A Baross utcai Idősek Otthona korszerűsítése keretében napelemes energiarendszer kialakítása tervezett a projekt keretében. A Fővárosi Levéltár Teve utcai épületét érintően megvalósul az épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése (gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel és folyadékhűtő és légkezelő berendezések beépítése) valamint napelemes energiarendszer kialakítása. BMSZKI Kőrakás Park  helyszínen megvalósuló korszerűsítés  a homlokzati nyílászárók cseréjét, külső homlokzati káva kőzetgyapot szigetelését, és napelemes energiarendszer kialakítását tartalmazza.
A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmények környezettudatos energiafelhasználását.
A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmények létrehozása.
A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.
A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 és KEHOP_PLUSZ-4.1.4-23-2023-00003 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 80,645161%-a.

1025074432 Ft

I.szakasz Szerződött támogatás összege

80,645161 %

Támogatási intenzitása

409,85 tonna/év

I. szakasz CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

210000000 Ft

II. szakasz Szerződött támogatás összege

336,03 tonna/év

II. szakasz CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2022.01.12.

I. szakasz Projekt kezdő időpontja

2023.12.15.

I. szakasz Projekt tervezett záró időpontja

2023.12.15.

II. szakasz Projekt kezdő időpontja

2025.12.15.

II. szakasz Projekt tervezett záró időpontja