Óbudai Egyetem energetikai fejlesztése

KEHOP-5.2.2-16-2017-00111

Fejlesztéssel érintett intézmények

Oktatási épület és kollégium – 1034 Budapest, Doberdó út 6-6/A
Oktatási épület – 1034 Budapest, Szőlő utca 2.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Óbudai Egyetem

Projekt tartalma

A projekt keretében az Óbudai Egyetem két intézményét érintően valósult meg energetikai korszerűsítés.

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar és Kiss Árpád Kollégium 1034 Budapest, Doberdő u. 6-6/a. számú telephelyének energetikai fejlesztése a fűtési rendszerek korszerűsítését, tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. A korszerűsítés során megvalósult a lapostető hőszigetelése, a fűtési hálózat korszerűsítése, illetve a fűtési rendszer szabályozása. Továbbá beépítésre kerültek korszerű hőcserélők és lapradiátorok is.

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 1034 Budapest, Szőlő utcai 2. számú telephelyének energetikai fejlesztése keretében cserére kerültek a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárók, valamint megvalósult a lapostető és a homlokzat hőszigetelése.

A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések megvalósításához. A megvalósult energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmények környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja volt az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmények létrehozása.
A projekt közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.
A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósult meg – az Óbudai Egyetemmel szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2017-00111 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.

323890108 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

277,84 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2020.03.19.

Projekt kezdő időpontja

2023.07.31.

Projekt záró időpontja