NEMZETI BIODIVERZITÁS – ÉS GÉNMEGŐRZÉSI KÖZPONT ÉPÜLETEINEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2017-00124

Projekt azonosítója

KEHOP-5.2.2-16-2017-00124

Projekt fázisa

Lezárt projekt

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

Fejlesztéssel érintett intézmények

Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ Főépület, Laboratórium, Génbank – Tápiószele Külső mező u. 15.

Projekt tartalma

A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ intézményeinek dolgozói, ellátottjai, ügyfelei és rajtuk keresztül azok hozzátartozói megismerkedhetnek az energiahatékonysági beavatkozások és a megújuló energiaforrások alkalmazásának előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata. A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető el, így az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A fejleszteni kívánt épületek energiafelhasználása jelen állapotban igen magas, a fűtési rendszerek szabályozhatatlanok, az épületszerkezetek a koruk megfelelő építészeti színvonalán készültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működnek, állaguk folyamatosan romlik.
Az épületenergetikai beruházás a külső nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, a külső határoló fal- és zárófödémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési- és hűtési rendszer korszerűsítését, napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet követelményeinek való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ környezettudatos energiafelhasználását.
A projekt közvetlen céljai:
 • Az épület energetikai tényezőinek javítása
  • szigeteléssel az épület hőtechnikai adottságainak javítása,
  • az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése;
 • hazai és EU irányelvek előírásainak, elvárásainak való megfelelés;
 • az energiafelhasználás csökkentése;
 • hatékonyabb energiafelhasználás;
 • működési költségek csökkentése.
A projekt közvetett céljai:
 • a gazdaságos működtetés elősegítése;
 • a fenntartható fejlődés elősegítése;
 • a projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegház-hatású gáz kibocsátását;
 • szemléletváltás elősegítése a fenntartható fejlődés területén;
 • éghajlatváltozás mérséklése;
 • energiafüggőség csökkentése.
A projekt – a 435/2015. (XII.28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2017-00124 azonosító számú projekt az Európai Unió kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg 145 524 032 Ft támogatási összegből.
145524032 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

54,00 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2019.01.24.

Projekt kezdő időpontja

2020.02.28.

Projekt záró időpontja