KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00004

Fejlesztéssel érintett intézmény

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat – 1021 Budapest, Budakeszi út 99-101.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

Projekt tartalma

A projekt megvalósítási helyszínei a 1021 Budapest, Budakeszi út 99-101. HRSZ 11204/3 és a HRSZ  10886/39 található objektumok.

Az épületenergetikai korszerűsítés keretében az intézmény homlokzati nyílászáróinak korszerű szerkezetekre való cseréje valósult meg, valamint homlokzati és lábazati hőszigetelési rendszer került kialakításra. A fejlesztés eredményeként a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat épületei biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhetnek tovább a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A beruházás megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, szigeteléssel az épület hőtechnikai adottságainak javítása, az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.
A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) (korábban NFSI) által vezetett konzorciumi formában valósult meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00004 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.

A beruházás megvalósulását illusztráló képek megjelenítésére jelen projekt esetében nincs lehetőség, mivel a KNBSZ nem járul hozzá a nemzetbiztonsági objektumban lévő épületekről készült fotók internetes felületre történő feltöltéséhez.
405952498 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

158,00 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2018.08,16.

Projekt kezdő időpontja

2020.02.28.

Projekt záró időpontja