EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2019-00126

Fejlesztéssel érintett intézmény

Eötvös József Főiskola – 6500 Baja, Szegedi út 2.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Eötvös József Főiskola

Projekt tartalma

A projekt az Eötvös József Főiskola „A” illetve ” C” épületeit, a Műhely épület és Tornaterem épületeit érintette. Az „A” és „C” épületek helyi védett épületek a Műhely és Tornaterem az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem feleltek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működtek. Az épületenergetikai beruházás a védett és a nem védett épületeknél külső nyílászáró csere, padlásfödém hőszigetelése, fűtési rendszerek korszerűsítését, továbbá a nem védett épületeknél a külső határoló falszerkezetek utólagos hőszigetelését, valamint a tornatermen villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazta a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A fejlesztés megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósult energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmény környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, szigeteléssel az épület hőtechnikai adottságainak javítása, az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A projekt közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2019-00126 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.
696334107 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

369,23 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A BERUHÁZÁST AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁMOGATTA.

2018.05.14.

Projekt kezdő időpontja

2023.07.31.

Projekt záró időpontja