A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház épületének energetikai korszerűsítése

KEHOP-5.2.2-16-2018-00127

Projekt azonosító

 KEHOP-5.2.2-16-2018-00127

Projekt fázis

 Lezárt projekt

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Debreceni Egyetem

Projekt tartalma

Az épület az építési kornak megfelelően vasbeton pillérvázas szerkezet, kitöltő vázkerámia illetve gipszkarton falakkal, belső vízelvezetésű lapostetőkkel készült. Tartószerkezetileg az épületrészek jó állapotban vannak, viszont nyílászárói, határoló szerkezetei a ma elvárt energetikai követelményeknek nem felelnek meg. A fejlesztés keretében tervezett energetikai felújítás a homlokzati nyílászárók cseréjét, a homlokzati felületek valamint a lapostető hőszigetelését tartalmazza.
A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmény környezettudatos energiafelhasználását.
A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, szigeteléssel az épület hőtechnikai adottságainak javítása, az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.
A projekt közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.
A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2018-00127 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
139044618 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

71,01 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2020.01.13.

Projekt kezdő időpontja

2020.11.08.

Projekt záró időpontja