ALFÖLDI ASZC KENDERESI MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00044

Fejlesztéssel érintett intézmény

Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, 5331 Kenderes, Szent István út 27.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Alföldi Agrárszakképzési Centrum

Projekt tartalma

A fejlesztéssel érintett ingatlan Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képezi (Szent István út 27.; hrsz.: 0866), melynek használója az Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium.
A fejlesztéssel érintett épületek 1965 és 2005 között épültek. Energiafelhasználásuk   igen magas volt, a fűtési rendszerek szabályozhatatlanok voltak, az épületszerkezetek a koruk megfelelő építészeti színvonalán készültek, de nem feleltek  meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működtek, állaguk folyamatosan romlott.

A kivitelezés keretében megvalósult a homlokzati nyílászárók cseréje 74,1 m2-en, a padlás utólagos hőszigetelése 213, 65 m2-en, a homlokzat utólagos hőszigetelése 210 m2-en, egyúttal megvalósult az épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése, mely tartalmazott 14 db radiátor cserét, 38 Fan-coil beépítését és 20 db termoszszelep cserét. Továbbá kialakításra került egy napelemes rendszer, melynek teljesítménye 330 Wp 151 db napelem, valamint egy hőszivattyú beépítése melynek teljesítménye 60 kW.

Az energetikai korszerűsítés megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez, továbbá a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, egyúttal erősítve az intézmény környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épület energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósult meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00044 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.

178377106 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

67,85 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatta.

2020.04.22.

Projekt kezdő időpontja

2021.07.16.

Projekt záró időpontja