ZALA VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00082

Fejlesztéssel érintett intézmények

Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság – 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.
Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 47-51

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Projekt tartalma

Az épületszerkezetek a koruknak megfelelő építészeti színvonalon készültek, viszont nem tesznek eleget a mai kor hőtechnikai követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működnek.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kossuth u. 47-51. alatt található épületét érintő épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, a fűtési rendszer korszerűsítését, világítás korszerűsítését, valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A  Zalaegerszegi Rendőr-főkapitányság Balatoni út 4. épületeinek fejlesztésére irányuló korszerűsítés a külső határoló fal- és födémrendszerek utólagos hőszigetelését, fűtési és HMV rendszer korszerűsítését, világítás korszerűsítését, valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmények környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmények létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00082 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága támogatásával valósul meg.
801118595 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

246,24 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2021.03.01.

Projekt kezdő időpontja

2023.10.31.

Projekt záró időpontja