Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése

KEHOP-5.2.2-16-2016-00070

Projekt azonosítója

KEHOP-5.2.2-16-2016-00070

Projekt fázisa

Lezárt projekt

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum

Fejlesztéssel érintett intézmények

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Szolnok, Bán u. 9.

Projekt tartalma

A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
A Szolnoki Szakképzési Centrum támogatást nyert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, mely fejlesztés során az iskola épületének korszerűsítése valósult
meg.
A projekt célja, az épület energiahatékonyságának javítása, mely célt szolgálja az iskolaépület nyílászáróinak a cseréje, illetve a homlokzat és a tető utólagos hőszigetelése.
A projekt előkészítés során az iskolaépület energetikai felmérése megtörtént, energetikai számítások alapján a legnagyobb arányú energiafelhasználás csökkenést a nyílászárók cseréje, a homlokzat és a tető utólagos hőszigetelése eredményezte. A beruházás segítségével az intézmény homlokzati nyílászáróinak cseréje, a homlokzat utólagos hőszigetelése, valamint a tető hő- és vízszigetelése valósult meg.
A kivitelezési munkálatok 2018. decemberében fejeződtek be, a projekt várhatóan 2019. februárjában zárul.
A beruházás teljes összege 128.736.867 Ft, a támogatás intenzitása 100%.
A fejlesztés eredményeként a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00070 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg 128.736.867 Ft támogatási összegből.
128736867 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

144,00 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2017.08.31.

Projekt kezdő időpontja

2018.10.15.

Projekt záró időpontja