SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00076

Projekt azonosítója

KEHOP-5.2.2-16-2016-00076

Projekt fázisa

Lezárt projekt

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és a Szegedi Tudományegyetem

Fejlesztéssel érintett intézmények

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola  – Szeged, Kodály tér 1.

Projekt tartalma

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájának épülete 1979-ban épült, életkorából fakadóan elavult, így
komoly mértékben felújításra szorul. Az épület energetikai korszerűsítése – tetőszigetelés, homlokzati hőszigetelés, nyílászárózáró csere, fűtés korszerűsítés – sürgős feladat. Tekintettel arra, hogy az épület csaknem egész évben használatban van, elengedhetetlen, hogy a megfelelő működtetés érdekében ezen építmény korszerű és energiatakarékos legyen. Összességében elmondható, hogy az épület energetikai állapota korszerűtlen, nem felel meg a jelenleg érvényben lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb előírásoknak, korszerűsítése régóta várat magára.
A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmény dolgozói, az oda diákok és rajtuk keresztül a szül ők megismerkedhetnek a megújuló energiaforrásokkal, azon belül is a napenergiával, ennek előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata.
A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó
előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése
várható.
A fejlesztés eredményeként a Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, továbbá hozzájárul az intézmény jelenlegi és jövőbeli partnereinek, ill. a lakosság elégedettségének eléréséhez is.
A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. által vezetett konzorciumi formában 156 213 521 Ft elnyert támogatásból valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
156213521 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

90,99 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2017.07.13.

Projekt kezdő időpontja

2018.01.31.

Projekt záró időpontja