SOMOGY VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00073

Fejlesztéssel érintett intézmény

Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság – 8600 Siófok, Sió utca 12-20.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Projekt tartalma

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00073 azonosítóval rendelkező pályázat megvalósítása során a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyik épülete, a
8600 Siófok, Sió utca 12-20. szám alatt álló épület került felújításra.
A projekt keretében megvalósult a homlokzati falak hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, tetőfödém hőszigetelése, csapadékvíz elleni szigetelés elkészítése, projektarányos akadálymentesítés valamint fűtés-és világításkorszerűsítés.
A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmény dolgozói, és az oda hivatali ügyintézéssel kapcsolatban járó állampolgárok is megismerkedhetnek a megújuló energiaforrásokkal, azon belül is a napenergiával, ennek előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata.
A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A fejlesztés eredményeként az érintett rendőrkapitányság biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem hozzájárul a hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, továbbá hozzájárul az intézmény jelenlegi és jövőbeli partnereinek, ill. a lakosság elégedettségének eléréséhez is.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00073 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
497900236Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

241,29 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2018.05.17.

Projekt kezdő időpontja

2023.08.15

Projekt záró időpontja