Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése

KEHOP-5.2.2-16-2016-00061

Projekt azonosítója

KEHOP-5.2.2-16-2016-00061

Fejlesztéssel érintett intézmények

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma – 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15.

Projekt fázisa

Lezárt projekt

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Projekt tartalma

A Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, mely a város, és a megye egyik legnagyobb létszámú középiskolája, a nappali és az esti tagozaton közel 1500-an tanulnak.
Az épület 1978-ben épült, önkormányzati támogatással az épület egyes oktatási termeiben az elavult fa nyílászárók műanyagra lettek cserélve. Az épület összességében ugyan működőképes, ennek ellenére életkorából fakadóan elavult, így komoly mértékben felújításra szorul. Az épület energetikai korszerűsítése – a lapostető hőszigetelése, nyílászárók cseréje – sürgős feladat. Tekintettel arra, hogy az épület csaknem egész évben használatban van, elengedhetetlen, hogy a megfelelő működtetés érdekében ezen építmény korszerű és energiatakarékos legyen.
Összességében elmondható, hogy az épület energetikai állapota korszerűtlen, nem felel meg a jelenleg érvényben lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb előírásoknak, korszerűsítése régóta várat magára.
A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmény dolgozói, az oda diákok és rajtuk keresztül a szülők megismerkedhetnek a megújuló energiaforrásokkal, azon belül is a napenergiával, ennek előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata.
A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A fejlesztés eredményeként a Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, továbbá hozzájárul az intézmény jelenlegi és jövőbeli partnereinek, ill. a lakosság elégedettségének eléréséhez is.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00061 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával 198 307 062 Ft elnyert támogatásból valósul meg a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
198307062 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

117,50 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2017.08.31.

Projekt kezdő időpontja

2018.10.15.

Projekt záró időpontja