Kisalföldi ASzC Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztése

KEHOP-5.2.2-16-2017-00118

Fejlesztéssel érintett intézmények

Kisalföldi ASzC Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 7.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Kisalföldi ASzC Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Projekt tartalma

A projekt a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron Lackner Kristóf u. 7.  szám alatti épületét érinti.

Az épületenergetikai beruházás során elkészült a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréj, a padlás hőszigetelése, valamint a fűtés korszerűsítése a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás mérséklése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A fejlesztés közvetett célja a fenntartható fejlődés elősegítése az intézmény környezettudatos energiafelhasználása révén. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában került lebonyolításra – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrummal szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2017-00118 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.

320 948 370 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

197,06 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatta.

2020.04.17.

Projekt kezdő időpontja

2021.10.29.

Projekt záró időpontja