JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00031

Projekt fázisa

Lezárult projekt

Fejlesztéssel érintett intézmény

Hajnóczy József gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium, Tiszaföldvár Kossuth út 122.

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Klebelsberg Központ

Projekt tartalma

A fejlesztéssel érintett Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium intézményét 1947-ben alapították azzal a céllal, hogy Tiszaföldvár és környéke gyermekeinek középiskolai beiskolázását elősegítse.
A 600 férőhelyes intézmény egyik legfontosabb feladata a jelen korban is: hozzájárulni térség kulturális felemelkedéséhez valamint a térségi iskolázottság elmaradottságának felszámolásához.
Az intézmény épületét 1965-ben adták át, így életkorából fakadóan elavult, komoly mértékben felújításra szorul. Energetikai korszerűsítése sürgős feladat.
Figyelemmel továbbá arra, hogy az épület csaknem egész évben használatban van, elengedhetetlen, hogy a megfelelő működtetés érdekében korszerű és energiatakarékos legyen.
A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmény dolgozói, az oda járó gyermekek, diákok és rajtuk keresztül a szülők megismerkedhetnek a megújuló energiaforrásokkal, azon belül is a napenergiával, ennek előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata.
A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A fejlesztés eredményeként az intézmény biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, továbbá hozzájárul az intézmény jelenlegi és jövőbeli partnereinek, ill. a lakosság elégedettségének eléréséhez is.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00031 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.

287241506 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

156,74 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2017.10.18.

Projekt kezdő időpontja

2018.09.02.

Projekt záró időpontja