Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése

KEHOP-5.2.2-16-2016-00068

Projekt azonosítója

KEHOP-5.2.2-16-2016-00068

Projekt fázisa

Lezárt projekt

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és a Győri Szakképzési Centrum

Fejlesztéssel érintett intézmények

Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma – Győr, Szent István út 7.

Projekt tartalma

Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma épülete 1901-ban épült, életkorából fakadóan elavult, így komoly mértékben felújításra szorul. Az épület energetikai korszerűsítése – tetőszigetelés, homlokzati hőszigetelés, nyílászárózáró csere, fűtés korszerűsítés – sürgős feladat. Tekintettel arra, hogy az épület csaknem egész évben használatban van, elengedhetetlen, hogy a megfelelő működtetés érdekében ezen építmény korszerű és energiatakarékos legyen.
Összességében elmondható, hogy az épület energetikai állapota korszerűtlen, nem felel meg a jelenleg érvényben lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb előírásoknak, korszerűsítése régóta várat magára.
A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmény dolgozói, az oda diákok és rajtuk keresztül a szülők megismerkedhetnek a megújuló energiaforrásokkal, azon belül is a napenergiával, ennek előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata.
A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A fejlesztés eredményeként a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, továbbá hozzájárul az intézmény jelenlegi és jövőbeli partnereinek, ill. a lakosság elégedettségének eléréséhez is.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00068 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával 199 507 857 Ft elnyert támogatásból valósul meg a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
199507857 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

93,92 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2017.09.15.

Projekt kezdő időpontja

2018.10.31.

Projekt záró időpontja